Zgłoś problem

Jeśli zauważyłeś jakiś problem (za wysoki krawężnik, dziura, złe oznakowanie) na trasach rowerowych Gdyni, zgłoś go korzystając z mapy ("Zgłoś sprawę" nad mapą). Wszystkie "rowerowe" zgłoszenia trafiają do nas oraz do urzędnika rowerowego w gdyńskim ZDiZ.

Jeśli chcesz wziąć sprawy w swoje ręce i napisać własne pismo, to tutaj znajdziesz mini-poradnik Jak naprawić drogę rowerową".
  • Na mapie widać tylko wpisy zawierające w tytule lub opisie słowo rower i jego odmiany. Użyj tych słów.
  • Dokładnie zaznacz miejsce wystąpienia problemu. Użyj powiększenia przy zaznaczaniu miejsca.
  • Dokładnie opisz problem. Jeśli możesz, dodaj zdjęcie. Jeśli chcesz, zaproponuj rozwiązanie.

Obserwuj zgłoszone miejsce. Jeśli zauważysz, że problem naprawiono, zamknij go (na górze strony z problemem szukaj "zmień status sprawy" lub "zamknij".

Na mapie widać bieżące problemy. Jeśli chcesz obejrzeć problemy zarchiwizowane (już zamknięte), możesz to zrobić tutaj.